design-bg

Regulační podpora

Regulační podpora

Naší prioritou je poskytování bezpečnějších obalů pro farmaceutickou, kosmetickou a osobní péči, které respektují životní prostředí i lidské zdraví.

Naše hlavní body zájmu ve spotřebitelském balení

Nové materiály

Výběr nových obalových materiálů, které plně respektují současné předpisy týkající se kosmetiky, balení a odpadu a REACH.
Mohou být také prozkoumány další požadavky, a pokud to bude považováno za relevantní, začleněny do našich zásad. Individuální potřeby zákazníků jsou posuzovány případ od případu.

Dokumentace

Vyvinuli jsme řadu dokumentů, zejména soubory regulačních informací (RIF) a poziční dokumenty, které jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám našich klientů. Tyto dokumenty jsou založeny na informacích poskytnutých našimi dodavateli a ověřeny našimi interními důkladnými znalostmi předpisů.

3.Regulatory Support

Proaktivně spolupracujeme s regulačními orgány a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami na neustálém zlepšování a vyjasňování regulačního prostředí.