design-bg

Regulační podpora

Regulační podpora

Naší prioritou je poskytování bezpečnějších obalů pro léčiva, kosmetiku a osobní péči, které respektují jak životní prostředí, tak lidské zdraví.

Naše hlavní body ve spotřebitelském balení

Nové materiály

Výběr nových obalových materiálů, které plně respektují aktuální předpisy týkající se kosmetiky, obalů a odpadních obalů a REACH.
Jiné požadavky mohou být také přezkoumány a, pokud to budou považovány za relevantní, začleněny do našich zásad.Individuální potřeby zákazníků jsou posuzovány případ od případu.

Dokumentace

Vyvinuli jsme řadu dokumentů, zejména Regulatory Information Files (RIF) a poziční dokumenty, které jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám našich klientů.Tyto dokumenty jsou založeny na informacích poskytnutých našimi dodavateli a ověřeny naší vnitřní důkladnou znalostí předpisů.

3. Regulační podpora

Proaktivně spolupracujeme s regulačními orgány a dalšími relevantními zainteresovanými stranami na neustálém zlepšování a vyjasňování regulačního prostředí.