Udržitelnost

Vize udržitelnosti

Vize udržitelného rozvoje Společenská odpovědnost společnosti

Věříme, že životy lidí by měly být obohaceny tím, že pracovali pro Micen as ním.Vracíme to komunitám, kde naši lidé žijí a pracují, a naše základní hodnoty jsou shrnuty do dvou slov – důvěra a respekt.Členům našeho týmu důvěřujeme, že převezmou iniciativu, budou klást otázky a být odvážní.Respektujeme jeden druhého jako jednotlivce, respektujeme planetu, které si vážíme, a chováme se ke všem zainteresovaným stranám a partnerům spravedlivě.