Sustainability

Vize udržitelnosti

Vize udržitelnosti Společenská odpovědnost podniků

Věříme, že životy lidí by se měly obohatit tím, že jsme pracovali pro společnost Micen a pro ni. Vracíme komunitám, kde naši lidé žijí a pracují, a naše základní hodnoty jsou shrnuty do dvou slov - důvěra a respekt. Členům našeho týmu důvěřujeme, že se chopí iniciativy, budou klást otázky a budou odvážní. Respektujeme se navzájem jako jednotlivci, respektujeme planetu, kterou si vážíme, a zacházíme se všemi zúčastněnými stranami a partnery spravedlivě.