Sustainability

Udržitelná produktová řešení

Navrhování produktů a procesů s ohledem na lidi a planetu.

Udržitelné získávání materiálů je hlavní prioritou společnosti Micen, našich zákazníků a našich zúčastněných stran.

Jak rostou obavy z neobnovitelných zdrojů a dopadů na životní prostředí, chápeme, že získávání udržitelných materiálů je pro zákazníky a další zúčastněné strany nejdůležitější. Abychom lépe řešili tuto klíčovou oblast, vytvořili jsme v rámci organizace Micen Innovation Excellence Organization specializovaný tým pro udržitelnost produktů.

Společnost Micen spolupracuje s podobně smýšlejícími organizacemi, aby posílily náš závazek péče o naši planetu a snížily náš dopad na životní prostředí, zejména s ohledem na recyklaci, snižování plastového odpadu a podporu více cirkulárního plastového hospodářství.

2.Sustainable product Solutions

Udržitelná produktová řešení