Udržitelnost

Udržitelná produktová řešení

Navrhování produktů a procesů s ohledem na lidi a planetu.

Udržitelné získávání materiálů je hlavní prioritou pro Micen, naše zákazníky a naše akcionáře.

Jak rostou obavy z neobnovitelných zdrojů a dopadů na životní prostředí, chápeme, že udržitelné získávání materiálů je pro zákazníky a další zainteresované strany to nejdůležitější.Abychom lépe řešili tuto klíčovou oblast, zřídili jsme specializovaný tým pro udržitelnost produktů v rámci Micen's Innovation Excellence Organization.

Micen spolupracuje s podobně smýšlejícími organizacemi, aby posílil náš závazek pečovat o naši planetu a snižovat náš dopad na životní prostředí, zejména s ohledem na recyklaci, snižování plastového odpadu a podporu oběhového hospodářství s plasty.

2. Udržitelná produktová řešení

Udržitelná produktová řešení